Home

Laura Wielders Museumeducatie

Ontdek, kijk en verruim je blik

Voor wie al vroeg de weg weet te vinden in musea, zullen drempels nooit meer hoog lijken

Workshop 'Schilderen als Isaac'!

Onderwijs

Voor uw museum of culturele instelling kunnen museumlessen en rondleidingen op maat ontwikkeld en uitgevoerd worden bij tentoonstellingen of vaste collecties. Na onderzoek naar ruimte, thema en doelgroep, wordt gezocht naar de juiste werkvorm en toepasbaarheid. 

Op verzoek wordt het product onder de aandacht gebracht bij scholen en onderwijsinstellingen. Laura Wielders Museumeducatie heeft een groot netwerk met contactpersonen binnen het primair en voortgezet onderwijs.

 


Workshops

Voor uw museum, culturele instelling, school of particuliere organisatie kunnen (creatieve) workshops op maat ontwikkeld en uitgevoerd worden. Er wordt onderzoek gedaan naar de aansluiting van doelgroep en thema en vervolgens wordt een passende werkvorm gekozen. In de workshops staat het spelenderwijs,ontdekkend leren centraal.

Op verzoek kan het product ook in de markt gezet worden. Laura Wielders  Museumeducatie heeft brede ervaring in het promoten en communiceren van (educatieve) activiteiten

Educatief materiaal

Voor uw tentoonstelling, museum, culturele instelling of historisch monument kan educatief materiaal ontwikkeld worden; Lesbrieven, speurtochten, audiotours (voor kinderen of volwassenen), zaalbladen, voorbereidende lessen voor op school of juist lessen ter verwerking op school, digibordlessen of complete lespakketten. Ook hierbij staat het ontdekkend leren centraal.

Educatieve projecten

Voor uw museum, culturele instelling, school of particuliere organisatie kunnen educatieve projecten ontwikkeld, opgestart en uitgevoerd worden. Te denken is aan erfgoeddagen, doorgaande leerlijnen (kunst- of cultuurmenu's) samenwerkingsprojecten tussen instelling en school. Laura Wielders Museumeducatie kan tevens bemiddelen in bemensing van het uitvoeren van deze projecten.

Copyright 2013 © All Rights Reserved Foto's: Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg (H. de Lorm),  Haags Historisch Museum, het Mauritshuis (Ivo Hoekstra) en het Verbond van Verzekeraars